11.11.11

La manipulació d’aliments en els menjadors escolars

Aquest llibre és el complement del curs de manipuladors d’aliments per a servei d’atenció al públic en menjadors col·lectius i, més específicament, menjadors col·lectius per a menors, on s’inclouen els menjadors escolars.


La correcta manipulació dels aliments és la clau per evitar les con­se­qüències de les toxi­in­fec­cions alimentàries, algunes d’elles molts greus per a la salut, conseqüències que fins i tot po­den arri­bar a ser mortals.

Els nens i les nenes que fan els seus àpats en menjadors col·lec­tius, com són els men­jadors escolars, els casals i les colònies, representen un factor d’alt risc pel que fa a les toxiinfeccions alimentàries.
Aquests nens i nenes estan en edat de creixement i el seu sistema immunològic s’està desenvolupant, i per tant estan més exposats que els adults als perills dels ele­ments patògens que poden in­gerir con­juntament amb els ali­ments.

Autors: Rubèn Fornós
1a edició: novembre de 2011
Nombre de pàgines: 140
Tamany: 14,7 cm x 28 cm
Preu: 15€ (despeses d'enviament incloses)
Comprar ara: formulari